zk_nov_putЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НОВ ПЪТ се намира в с. Житница, община Калоянов, област Пловдив. Кооперацията развива своята дейност в областта на селското стопанство. Извършва производство и търговия със земеделска продукция.