157998
с. Светлен, Стоян Палаузов 49
0878985129
napredak_svetlen@mail.bg

ScreenHunter_6773 Feb. 16 10.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметът на дейността на земеделска кооперация Напредък с. Светлен е производство и търговия на селскостопанска продукция.

Кооперацията отглежда зърнени култури – ечемик, пшеница, слънчоглед и царевица на собствени и наети земи в землището на с. Светлен.

 

ScreenHunter_6821 Feb. 16 14.03

 

 

 

 

 

 

 

 

Земеделската кооперация притежава техника и инвентар за обработка, сеитба, отглеждане, прибиране и транспорт.

Собствена складова база позволява приемането и съхранението на зърното съгласно утвърдените изисквания.

Кооперацията предлага:

- пшеница
- ечемик
- слънчоглед
- царевица

Съпътстваща дейност на кооперацията е производство на хляб в собствена фурна.

Кооперацията предлага:

- хляб Стара Загора
- типов хляб
- пълно зърнест хляб

ЗК Напредък с. Светлен притежава четири търговски обекта в селото, в които се предлагат хранителни стоки, Ел. материали, домашни потреби.

Карта на обекта