ScreenHunter_8770-Jul.-12-12.00
с. Калиманци, област Варна
0878863844

ЗК Надежда е земеделска кооперация, която се намира на територията на китното селце Калиманци, разположено в Североизточния регион на България, Община Суворово, Област Варна. Кооперацията развива своята основна икономическа дейност в областта на селското стопанство.

ScreenHunter_3329 Oct. 22 11.13Дружеството се занимава с производство, съхранение, преработка и реализация на селскостопанска продукция. Кооперацията е специализирана в отглеждането на висококачествени зърнени, технически, клубеноплодни и фуражни култури:

- Пшеница
- Царевица
- Слънчоглед
- Рапица

Кооперацията е утвърден производител, благодарение на квалифицирания си състав от способни земеделци и богатата материална база.

Утвърждаването на пазара е дошло именно от факта, че продукцията, която предлага е с гарантиран произход и е отгледана, преработена и съхранена според нужните стандарти и изисквания.

Карта на обекта