ScreenHunter_66-Feb.-11-10.222
с. Караманите, обл. Варна
051362903, 0885361172
zk_edinstvo92@abv.bg
Фирма ЗК ЕДИНСТВО се занимава с производство на растителна и животинска продукция, доставка на инвентар, машини, торове, химикали и посадъчен материал.

Карта на обекта