ScreenHunter_8177-May.-23-13.07
област Силистра, с. Звенимир
08693335, 0889848621, 0884591417
ayvat93@abv.bg
http://www.ayvat.glavinitsa.org

ЗК Айват 93 се занимава с обработка на земеделска земя на членовете и на договорна основа, както и арендова земя от други собственици на територията на селата: Звенимир, Зарица, Листец, Вълкан, Подлес, Зебил, Окорш, Осен, Черногор, Паисиево, Главиница,Търновци, Тутракан, Царев дол, Косара.

ScreenHunter_8179 May. 23 13.18

Изкупува земеделска земя за собствени нужди. Земеделската кооперация има над 2000 декара собствена земя а общата обработваема площ е 15 000 декара. Занимава се с изкупуване на селскостопанска продукция, билки и др., както и търговия с тях. Кооперацията има фурна и се занимава с производство и реализация на хлебни изделия.

Предстои развитие на търговски обекти. Извършва услуги за лично ползване на своите членове, както и на други физически и юридически лица. Основната дейност на кооперацията е производство и реализация на зърнени и технически култури – ечемик, пшеница, царевица, слънчоглед, тикви и др.

Карта на обекта