ЗКПУ ЯНТРА – с. Ценово

с. Ценово, ул. Цар Освободител 66
081222389, 0888649005, 0877531019

zkpu_tsenovo@b-trust.org

 

 

 

Земеделска кооперация за производство и услуги Янтра е със седалище село Ценово, област Русе.

Развива дейност в областта на земеделието. Занимава се с производство, съхранение и реализация на селскостопанска продукция.

Специализирана в зърнопроизводството. Отглежда зърнени култури и маслодайни семена – пшеница, царевица, ечемик и слънчоглед. Обработва плодородни земи, която са под аренда или собственост на член – кооператорите.

Кооперацията притежава собствена складова база за съхранение на селскостопанската продукция.

Заявки за закупуване на различни по обем зърнени култури се приемат предварително, като след самата жътва се определят и цените на база заявеното качество.

Земеделска кооперация Янтра разполага c модерна техника, нови, добре поддържани машини и всякакъв инвентар, нужни за обработката на селскостопанските масиви и култури и прибирането на готовата продукция.

За да е конкурентноспсобна, кооперацията използва селектирани и подбрани семена, торове и препарати, което гарантира високо качество на селскостопанската продукция.

 

 

 

Related Posts