zkput
с. Търнак, общ. Бяла Слатина, ул. Септемврийци 108
0887594071

ScreenHunter_7631 Mar. 01 13.32ЗКПУ ТРУД в село Търнак, Област Враца се занимава с отглеждане, преработка и реализация на земеделска продукция.

Земеделската кооперация за производство и услуги се занимава с механизирано производство на земеделска продукция, борба с вредители, агрохимически услуги, транспортиране на продукцията и търговия. Основно реализирани от кооперацията култури са: царевица, пшеница, ечемик, слънчоглед.

ЗКПУ Труд разполага със селскостопанска техника и машини за обработка на земята: оране, сеитба, наторяване, жътва и прибиране на реколтата.

Специалистите, които работят в кооперацията могат да предложат професионален съвет при борбата с вредителите по посевите, избора на агрохимически препарати и инсектицидна химия.

Земеделската кооперацията разполага със земеделски инвентар за разпръскване на препарати по засетите култури.

ЗКПУ Труд разполага с транспортна техника, за превоз на реализираната продукция до търговски обекти или временно складиране.

ЗКПУ ТРУД село Търнак е отличена с почетна награда за подкрепата на културното и икономическо развитие на село Търнак.

Карта на обекта