zkpu-trakiia-94-23187
гр. Игнатиево, общ. Аксаково
051192326

Земеделска кооперация ТРАКИЯ 94 се намира в град Игнатиево, община Аксаково, област Варна.

 

ЗКПУ ТРАКИЯ 94 извършва:
Image_4861188_133_0

обработване на земя
производство на пшеница,
производство на ечемик,
производство на слънчоглед,
производство на шафран.

Карта на обекта