ScreenHunter_8409-Jun.-25-12.17
Област Перник, с. Бабица
0895496494
iv_konsult@b-trust.org

 

 

ЗКПУ СЪЗНАНИЕ – 96 се намира в село Бабица разположено в Югозападния регион на България, Oбщина Брезник, Oбласт Перник. Неин председател е господин Йордан Богданов Йорданов.

ScreenHunter_8410 Jun. 25 12.20

Основната дейност на кооперацията е насочена в областта на селското стопанство. Занимава се с производство, съхранение и реализация на земеделска продукция върху собствени или наети земи.

ЗКПУ СЪЗНАНИЕ 96 е специализирана в зърнопроизводството. Отглежда основно следните култури: ръж, пшеница, слънчоглед, царевица, ечемик, овес. Кооперацията също така произвежда и животинска продукция.

Карта на обекта