ScreenHunter_5559 Jan. 06 14.48
с. Безводица, област Добрич
057154316, 0887598547

ЗКПУ КЛАС 2002 е земеделска кооперация за производство и услуги в с. Безводица, област Добрич. Основната дейност на кооперация е производство и търговия със земеделска и животинска продукция. Кооперацията основно произвежда: царевица, ечемик, рапица, пшеница, слънчоглед. ЗКПУ Клас 2002 извършва следните дейностти:

  • извършване на единични или комплексни земеделски услуги
  • посадъчен материал и търговия с тях
  • производство на семена

Произвежданата земеделска продукция от кооперацията включва: пшеница, ечемик, слънчоглед, рапица и царевица. В процеса на производство, екипът на кооперацията използва единствено подбрани семена с високо качество. Преимуществата на ЗКПУ Клас 2002 пред други кооперации са: непрекъснато обновяване на селскостопанската техника и дългогодишният опит на служителите – земеделци.

Кооперацията отглежда предимно зърнени култури върху собствени и арендувани земи. Кооперацията разполага с ново поколение инвентар и селскостопански машини, необходими за обработката на земята и прибирането на получената продукция.

ЗКПУ Клас 2002 извършва търговия със земеделска и животинска продукция. Ние извършваме търговия със следната земеделска продукция: царевица, пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед.

Продукцията произведена от кооперацията се характеризира с изключително високи показатели, благодарение на екологично чистия район и опитът на животновъдите.

Земеделска кооперация за производство и услуги Клас 2002 в село Безводица, предлага коректност, добро обслужване и висококачествена продукция.

Карта на обекта