ScreenHunter_66-Feb.-11-10.2231
с. Кондофрей, обл. Перник
0889297216

ЗКПУ ИЗГРЕВ 2008 се занимава с производство на земеделска продукция върху арендувана земя, а също и на животинска продукция, нейната преработка и реализация.

Карта на обекта