5371_logo
с. Щръклево, обл. Русе
081112043, 081112230
zkpu@abv.bg
ЗКПУ ЗЛАТЕН КЛАС-ЩРЪКЛЕВО е земеделска кооперация за производство и услуги, която развива своята дейност на територията на село Щръклево, община Иваново, област Русе.

Кооперацията е насочила своето развитие в сферата на селскостопанските услуги.

ЗКПУ ЗЛАТЕН КЛАС-ЩРЪКЛЕВО е специализирана в отглеждането предимно на следните култури:

- Зърнени култури;
- Клубеноподобни култури;
- Технически култури;
- Фуражни култури.

Кооперацията разполага с квалифициран екип от работници, които имат нужният опит и амбиции за изпълнението на посочените услуги. Също така, ЗКПУ ЗЛАТЕН КЛАС-ЩРЪКЛЕВО притежава богата материална база и оборудване.

Карта на обекта