ScreenHunter_66-Feb.-11-10.2231
с. Ветрен, обл. Бургас, ул. Пирин 5
055122363

ЗКПУ ЗЛАТЕН КЛАС се занимава с производство на земеделска продукция върху предоставени с договор за съвместно обработване и арендувани земи, а също така и на животинска продукция, тяхната преработка и реализация, извършване на производствени услуги:
- механизирани
- агрохимически
- транспортни
- строителни
- търговски и др.

Карта на обекта