ScreenHunter_3331 Oct. 22 11.31
Полски Тръмбеш, ул. Търговска 57
061415935, 0887575266

ScreenHunter_3330 Oct. 22 11.13Земеделска кооперация за производство и услуги Земя – Тръмбеш се намира в Полски Тръмбеш.
Предствител е Пенка Николова Иванова.

Производство на:
- земеделска продукция;
- животинска продукция и нейната преработка;

Производствени услуги – агрохимически, транспортни, строителни, търговски и други.

Карта на обекта