ScreenHunter_66-Feb.-11-10.22Област Перник, с. Жедна, Стопански двор
0887379155
zlatka.gigova@abv.bg

 

 

 

ScreenHunter_9085 Jul. 16 11.41

ЗКПУ ЖЕДНА развива дейността си в бранш селско стопанство. Занимава се с производство, реализация и търговия със земеделска продукция.

В последните години ЗКПУ Жедна е първенец в района по добив на ечемик, в кооперацията работят доказали се висококвалифицирани специалисти.

За всички свои клиенти и партньори предлага и услуги със селскостопански инвентар – обработка на селскостопански площи, лозови масиви, овощни градини и др., дейности по обработка на почвата, сеитба, прибиране и съхраняване на реколтата.

Производство на ечемик ЗКПУ Жедна
Ечемикът е култура, която може да се сее от късна есен до ранна пролет. Това се дължи на факта, че единствено при него се срещат ясно обособени биотипове – зимен, зимнопролетен и пролетен, с голямо разнообразие на сортовете на всеки един.

Отглежда се добре на среднотежки почви с благоприятен хранителен и воден режим. Такива са черноземите, смолниците, алувиалните, канелени горски почви, както и на тъмносиви горски почви.
Неподходящи за него са засолените, киселите, замърсените с тежки метали почви и тези с много плитък хумусен хоризонт. Ечемикът не търпи преовлажняване и ранно пролетно засушаване.

Притежава по – малка студоустойчивост от пшеницата и ръжта, а по време на наливане на зърното ечемикът е много по – издръжлив на високи температури от пшеницата. Ечемикът има по – малки потребности от влага и е много издръжлив на засушаване, узрява с 10 – 12 дни по – рано от пшеницата.
Ечемикът е важна фуражна, техническа, а в някои страни – и продоволствена култура.

Основно се отглежда заради зърното.
Ечемикът се отглежда в сеитбообращение с други зърнени или полски култури. Зърното от ечемик има висока фуражна стойност заради по-високото съдържание на белтък в него и подходящия му състав на протеина. Ето защо фуражът от ечемик е отлична храна за продуктивните животни, най – вече за угояване на свине. Сламата от ечемик има по – висока хранителна стойност от пшеничената слама.

ЗКПУ Жедна се намира в с. Жедна, община Радомир, област Перник. За контакти: Евгени Ананиев.

 

Related Posts