ScreenHunter_19670 Sep. 24 15.34ЗКПУ ЖЕДНА развива дейността си в бранш селско стопанство. Занимава се с производство, реализация и търговия със земеделска продукция. В последните години ЗКПУ Жедна е първенец в района по добив на ечемик, в кооперацията работят доказали се висококвалифицирани специалисти.