ScreenHunter_4382 May. 04 15.52
Перник, ж.к. Църква, ул. Д. Благоев
0885331053

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЕДИНСТВО-92 се намира в град Перник.

Развива своята дейност в областта на селското стопанство.

Извършва производство и търговия със земеделска продукция.

Карта на обекта