ScreenHunter_66-Feb.-11-10.2231
с. Бегуновци, обл. Перник, общ. Брезник
0899159012

ЗКПУ ВЗАИМОПОМОЩ се занимава с производство на земеделска продукция върху арендувана или наета земя, земя с договор за съвместна обработка, производство на животинска продукция, преработка и релизация, извършване на вътрешна и външнотърговска дейност със земеделски стоки.

Извършване на производствени услуги:
- механизирани
- агрономически
- транспортни
- строителни
- търговски и др.

Карта на обекта