ScreenHunter_57 Sep. 08 15.36
Ботевград, бул. Цар Освободител 26
0895686811
zemstroi@abv.bg
Фирма ЗЕМСТРОЙ се занимава с риголване площи за трайни насаждения, изкореняване и избутване на стари дънери и лозя, направа на пътища в горите, благоустрояване на улици, водопроводи, ScreenHunter_58 Sep. 08 15.41канализации, баражи в реките, изкопни и насипни работи с булдозери, продълбучаване на преовлажнени почви, корекции на реки и дерета, рекултивации на изоставени кариери, бивши мини и др. Базата на фирмата се намира в град Ботевград.

ЗЕМСТРОЙ е фирма която се занимава с обработване на площи за трайни насаждения, изкореняване и избутване на стари лозя и дънери, прокарване на пътища в горите, благоустрояване на улици, канализации, водопроводи.

Фирма ЗЕМСТРОЙ се занимава още и с: баражи в реките, изкопни и насипни работи с булдозери, корекции на реки и дерета, продълбучаване на преовлажнени почви, рекултивации на изоставени кариери, бивши мини и др., усвояване нови и изоставени земеделски земи, почистване на пасища и ливади.

Фирмата извършва ремонт на верижни и колесни трактори от типа МТЗ-80, Булгар, ЮМЗ, Т-150, Верижни – Т 130 и Т 170.

Карта на обекта