ScreenHunter_66-Feb.-11-10.2231
с. Свобода, общ. Чирпан
0889503619

ЗЕМЕДЕЛСКО СДРУЖЕНИЕ СВОБОДА се занимава с:

- производство, изкупуване, преработка, пласмент на селскостопанска продукция от всякакъв вид
- ползване на земеделски земи по договор за аренда и наем.

Карта на обекта