ScreenHunter_66-Feb.-11-10.2231
Карнобат, ул. Радецки 13
0887943347
p_vateva@mail.bg
Основната дейност на ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ МАРИЙКА ВЪТЕВА е произвoдство на тревен чим за създаване на всякакви видове тревни площи.

Карта на обекта