ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ – с. Зетьово

с. Зетьово, общ. Чирпан
0894678400
zksuglasie@abv.bg
http://www.zksuglasie.com/

 

 

 

Земеделска кооперация “Съгласие” е създадена през 1993 г. Поземленият фонд на ЗК “Съгласие” се простира в землището на село Зетьово, област Стара Загора.

Кооперацията наброява 1200 членове и е специализирана в отглеждането на зърнено-хлебни и зърнено-фуражни култури и животновъдство. В отрасъл “Животновъдство” кооперацията разполага с кравеферма, в която се отглеждат 170 животни, от които 100 крави.

Председател на кооперацията е Паньо Христов Христов, чието образование е “Машинен инженер”, специалност “Транспортна техника и технологии”, специализация “Верижни и колесни машини”.

Главен счетоводител е Радка Найденова, която работи в кооперацията от нейното създаване.

Растениевъдство

Земеделска кооперация „Съгласие” обработва 15 000 декара земя на територията на село Зетьово и произвежда следните култури:

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Люцерна

Трайни насаждения – лозя

 

Животновъдство

Земеделска кооперация “Съгласие” притежава кравеферма, която работи от 1993 година. В нея се отглеждат 170 животни, от които 100 крави черно-шарено говедо.

 

Машинен парк

Земеделска кооперация “Съгласие” работи със следната техника:

Claas Tucano 440

Трактори Kioti

T150K

Обръщателни плугове

Пръскачки

Зърнокомбайн John Deere

Други

 

Related Posts