screenhunter_550-nov-17-14-16
с. Пирне, общ. Бургас
0899177269, 0898556475

Земеделска кооперация Сила се занимава с селско стопанство, отглеждане на животни и реализация на произведената продукция. Кооперацията се намира в село Пирне, община Айтос.

Земеделска кооперация Пирне развива своята дейност в областта на земеделието, като отглежда селскостопански култури върху арендувани земи. Кооперацията разполага с необходимия инвентар за обработка на наетите земи, като по-този начин се постига по-качествена продукция.

След събиране на реколтата, произведената продукция се складира временно в базата на кооперацията. Основна дейност на ЗК Пирне е търговията със земеделската продукция.

ЗК Пирне основно отглежда:

  • пшеница
  • царевица
  • слънчоглед
  • ечемик
  • кориандър
  • лозя
  • шафран

Освен със земеделие ЗК Пирне се занимава и с отглеждане на животни и обработка на мляко и месо. Специалистите животновъди, работещи в кооперацията стриктно следят за хранителните режими на животните, за да се получи качествена продукция от тях и да се запазят позициите на ЗК Пирне на пазара за млечни и месни изделия.

Карта на обекта