images
с. Бацова махала, ул. Ал.Стамболийски 55
0895577963
zk15_bm@abv.bg
Земеделска кооперация Осъм 15, се намира в с. Бацова махала. 

indexЗемеделска кооперация Осъм 15 развива своята дейност в областта на земеделието, като отглежда селскостопански култури върху арендувани земи. Кооперацията разполага с необходимия инвентар за обработка на наетите земи, като по-този начин се постига по-качествена продукция.

 

 

След събиране на реколтата, произведената продукция се складира временно в базата на кооперацията. Основна дейност на ЗК Осъм 15 е търговията със земеделската продукция.

ЗК Осъм 15 основно отглежда:

- пшеница
- царевица
- слънчоглед

Освен със земеделие ЗК Осъм 15 се занимава и с отглеждане на животни и обработка на мляко и месо. Специалистите животновъди, работещи в кооперацията стриктно следят за хранителните режими на животните, за да се получи качествена продукция от тях и да се запазят позициите на ЗК Осъм 15 на пазара за млечни и месни изделия.

Кооперацията извършва и производствени услуги:

- механизирани
- агрохимически
- транспортни
- строителни и други

Карта на обекта