ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ „ЛУДА КАМЧИЯ“ – Най-доброто земеделско производство!

corn-fields-440338_960_720Земеделска кооперация „Луда Камчия“ е разположена в село Цонево, което се намира в Североизточният регион на България – община Дългопол, Област Варна. Земеделската кооперация е една най-големите и основни стопански производители в региона на Варна. Председател на кооперацията е Стоян Митев Стоянов.

Земеделска кооперация „Луда Камчия“ е създадена през 1994, а управлението и се поема от Стоян Митев Стоянов през далечната 1997г. По онова време обработваемата земя е била само 1800дка, а до този момент ЗК „Луда Камчия“ обработва 5 000дка. Земята днес се движи в различни измерения и цифри, защото има промени в земеделските субекти, арендите, надаване в рентите, продажби и други фактори.

Основно ЗК „Луда Камчия“ развива дейността си в областта на земеделието като се занимава с производство на царевица, пшеница, ечемик и слънчоглед. В процеса на производство, Земеделската кооперация „Луда Камчия“, използва висококачествени и подбрани семена с високо качество. Посевният материал има голямо значение, както за количеството на добива зърнени култури, така и за качеството на продукцията. Най-важните показатели, които определят качествата на посевния материал, са произходът, чистотата (видовата и сортовата чистота, примесите от плевелни семена, инертните примеси и др.), кълняемостта и кълняемата енергия, жизнеспособността, стопанската стойност, влажността, абсолютната маса, заразеността на семената с болести и неприятели, цветът, блясъкът, вкусът и миризмата на семената

Използват се само висококачествени торове и препарати с доказан произход, които не вредят на околната среда и здравето на хората. Биопестицидите имат важна роля в предпазването на реколтата, а също така са по-популярни в комбинация с други материали, включващи химически пестициди, или като част от биоинтензивната интегрирана борба с вредителите. Биопестицидите или биологичните пестициди осъществяват по-щадящо третиране на средата в посока защита здравето на хората, тъй като те са ориентирани към специфични единични патогенни вредители.

Предимствата на Земеделска кооперация „Луда Камчия“ са, че тя има дългогодишен опит в управление на служителите си, земите си, лидер е в производството на зърнени култури в Област Варна и използва модерна техника.

Related Posts