screenhunter_302-nov-11-15-23
С. Сокол, Общ. Главиница
0888765932
zemq_bg@abv.bg
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗЕМЯ се намира в село Сокол, община Главиница, област Силистра.

Развива своята дейност в областта на селското стопанство.

Занимава се с производство, съхранение и реализация на зърнени, технически и други земеделски култури.

Земеделска кооперация Земя се намира в най – характерното място като географско понятие – Дунавска равнина и накъдето и да погледне човек, пред очите му се простират безкрайни ниви.

Кооперацията обработва плодородни земи, която са под аренда или собственост на член – кооператорите.

Отглежда предимно зърнени култури – пшеница, царевица, ечемик и слънчоглед.

Използва само качествени семена и торове и предлага продукция, която е с високо качество.
Разполага с необходимата техника и машини, като инвестира в обновяването на машинния парк, което води до производство на конкурентни продукти.

Земеделска кооперация Земя осъществява стопанска дейност, като за времето на своето съществуване се е наложила и утвърдила, като една от най – добрите в своя бранш, търсена и предпочитана, заради високото качество на предлаганата продукция.

Тайната на успеха на земеделска кооперация Земя е непрекъснатият стремеж към обновяване и усъвършенстване, съчетан с използването на дългогодишните традиции в областта на земеделието.

Карта на обекта