Защо растениевъдството е важно за всеки българин?

Значението на земеделието като отрасъл на националното стопанство в България е голямо. То осигурява изхранване на населението и продукцията му е жизнено важна за всеки българин. Заедно с хранително-вкусовата промишленост земеделието формира 25% процента от БВП на България и осигурява заетост на над 1 милион души. Благодарение на него става възможно и по-нататъшното преработване на хранителните продукти в така наречения вторичен сектор до достигането им на българската трапеза. Но земеделието не може да съществува без земеделски производители, които усърдно се борят с предизвикателствата в този сектор. Не бива да се забравя обаче, че растениевъдството като основен отрасъл на аграрното стопанство едновременно носи огромна социална отговорност и крие много рискове за производителите.

1Знаете ли какво е общото между рапицата, ечемика, пшеницата, царевицата и слънчоглед? Това е земеделската кооперация Златен клас, която ги произвежда. Част от тези култури са зърнено-хлебни, а останалите – зърнено-фуражни. А знаете ли, с какво е известно село Недан? То се намира в община Павликени, а природно-географското му положение е идеално за отглеждане на различни селскостопански култури. Това е и причината земеделската кооперация Златен клас да отглежда едни от най-вкусните ягоди, бамя и домати. Земеделската кооперация разполага със собствен машинен парк, което значително улеснява производството.

Чрез висококачествените и безопасни храни, който Златен клас произвежда и услугите, който предлага, се запазват българските селскостопански традиции и се оправя поглед напред към технологичното развитие. Първокласните храни, устойчивото управление на природните ресурси и балансираното развитие на селски райони са ключ към един по- добър живот и екипът на Златен клас не просто осъзнава това, но и ежедневно се придържа към спазването на европейските принципи в работата си.

Related Posts