ScreenHunter_135-Sep.-10-11.54
Стара Загора, кв. Индустриален, Птицекланица Градус
042617101
gradusbg@gradus.com
https://www.gradus.bg/
Фирма ЖЮЛИВ ООД се занимава с покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, експорт и реекспорт, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна и превозна дейност.

Карта на обекта