Национален земеделски регистър

ScreenHunter_11495 Jun. 13 14.44 Добрич, ул. Ангел Стоянов 8
058605322, 058600724, 0888712389
jivelagro@abv.bg
http://www.zhivel-agro.com

 

 

“Живел-Агро” ООД предлага висококачествени торове и препарати.

“Живел-Агро” ООД е създадена 1994 година, започвайки своята дейност с търговия на меден сулфат /син камък/, с високо качество, който внася от Украйна.
Фирмата има съществен принос за възраждането на интереса на земеделските стопани към този екологичен продукт.

След 1997 г. “Живел-Агро” ООД започва да внася минерални торове от традиционни производители като Русия, Белорусия, Украйна, Узбекистан и Австралия. През годините разширява своя асортимент от нови видове торове, съобразявайки се с нуждите на пазара.

Продуктите на “Живел-Агро” се отличават с високото си качество. Торовете са в различни комбинации и съдържание на хранителни вещества, съобразени с вида на културите и почвените типове. Това допринася за високата им ефективност.

Фирмата има собствена складова база разположена в Промишлена зона “Север” гр. Добрич.

“Живел-Агро” ООД подпомага извеждането на опити за действието на внесените торове.

УСЛУГИ

“Живел-агро ООД” предлага следните услуги:

– Консултации в областта на торенето, сеитбооборота и др.;

– Препоръки за вида на използваните торове се правят съобразно типа на културата, предшественик, почвен тип, запасеност на почвите с хранителни вещества;

– Разработка на цялостна система за торене включваща основно и листно торене, подхранване;

– Съвети в областта на биологичното земеделие.

 

 

Related Posts