Ямбол, ул. Хан Тервел 65
046665001
office@jekovi.com
www.jekovi.com
Фирма Жекови-Тенево ЕООД е производител на зърнени и маслодайни култури. Дружеството обработва земеделска земя на територията на община Тунджа, област Ямбол. Арендоваме над 20 000 дка земеделска земя в землищата на село Тенево, село Маломир, и др. Основната ни дейност е производство и реализация на зърнени култури – хлебна и фуражна пшеница, рапица, пивоварен и фуражен ечемик, овес, маслодаен слънчоглед, царевица и кориандър.

sunsetfield

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Жекови-Тенево” ЕООД непрекъснато се стреми да усъвършенства собственото си производство, като улеснява процеса на работа с нова земеделска техника и прикачен инвентар. Фирмата разполага със собствени бази и складове в село Тенево, село Маломир, обл. Ямбол. С цел постигане на още по-висока ефективност и добивност в земеделието, в помощ на механизаторите е изграден и модерен машинотракторен парк, разполагащ с комбайни Клаас, със селскоктопанска техника и прикачен инвентар на водещи компании.

harvester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производството се ръководи и осъществява от много добре подготвен и способен екип от агрономи и механизатори, които прилагайки технологии на световно ниво, успяват да получат отлични за региона добиви с високо качество. Средно заетите служители през годината са около 20 души. Открили сме технически и технологични моменти от земеделското производство, които ще доведат до повишаване на неговата рентабилност и качеството на земеделската продукция, което обуславя собствен почерк в работата на фирмата.

drill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намеренията ни са да продължим да увеличаваме обработваемата земеделска земя в Ямболска област, с цел разширяване дейността на фирмата и окрупняване на собствената ни земеделска земя в масиви, които позволяват оптимално и ефективно модерно производство на земеделска продукция.

Карта на обекта