ScreenHunter_4940 May. 30 15.46
Болярово, ул. Индже Войвода 4
0887435524
hristo_velev@mail.bg
Производство, изкупуване, заготовка и реализация на селскостопанска продукция – растителна и животинска.

Търговия с посевен и посадъчен материал, търговия с торове и препарати за растителна защита.

Карта на обекта