renesans_kpdt
с. Лозенец, обл. Добрич
0887822833, 0899862918
renesans@mail.bg
http://www.agro-renesans.com
Семейната фирма Ренесанс КПДТ – Кирил Жендов е създадена през 1992 г. за обработка на земеделска земя. Започва с обработката на 430 ха земеделска земя. През 2005 г. обработва вече 2600 ха собствена, наета и арендована земеделска земя в община Крушари, област Добрич и по-конкретно в землищата на селата Лозенец, Загорци, Земенци, Крушари, Северци, Полк.Дяково, Добрин, както и в община Добричка – Божурово, Свобода, Овчарово, Росеново.

kpdtФирмата е специализирана в отглеждането на пшеница, рапица, царевица, слънчоглед и други земеделски култури. Разполага със собствена складова база в с.Лозенец, община Крушари и модерни нови и многофункционални селскостопански машини, като част от тях са закупени по програми на Държавен фонд Земеделие и програма САПАРД и ПРСР.

ЕТ Ренесанс – КПДТ – Кирил Жендов има реализирани два проекта по програма САПАРД и един по Програма за Развитие на селските райони. Използва качествени семена при сеитбата на пшеница – собствено производство.

Кирил Петров Жендов е 54-годишен. Завършва висше инженерно образование със специалност Селскостопанска техника при ВТУ Ангел Кънчев в гр. Русе през 1986 г. Има богат професионален опит в цялостното управление на земеделската дейност.

Съпругата му Татяна Жендова също е завършила висше инженерно образование във ВТУ Ангел Кънчев гр. Русе през 1986 г. Завършва и специалност Право в Русенския университет Ангел Кънчев през 1997 г. Във фирмата се занимава изцяло с правните и финансови въпроси.

Дъщерята Десислава Жендова е завършила висше образование специалност Право и в семейната фирма отговаря за контрола по качеството, PR и контактите с чужбина.
Синът Петър Жендов е завършил задочно Аграрна икономика и в момента продължава по специалността Фермерство в Земеделския колеж в Пловдив.

За изминалите 20 години Ренесанс – КПДТ е спечелила уважението и доверието на собствениците на земеделска земя и на финансовите институции. Плод на цялостната й дейност са добрите производствени и финансови резултати, за които г-н Кирил Жендов получава наградата Агробизнесмен на Добруджа за 2001 и 2003 г. на най-голямото изложение за селскостопанска техника в България, което се провежда всяка година в град Добрич.

В Ренесанс – КПДТ работят работници и служители с дългогодишен опит и стаж, които знаят каква е цената на успеха – професионализъм във всичко!

Услуги

Селскостопански мероприятия, предлагани от фирмата:

  • Оран
  • Сеитба
  • Торене
  • Прибиране на реколтата.

Карта на обекта