1358438807-ScreenHunter_2516-Jan.-17-18.06
с. Ситово, обл. Силистра
086632238
interes2000@mail.bg

 

indexМлекопреработвателно предприятие – с. Ситово работи от 2000 г и се занимава с изкупуване, преработка и производство на бяло саламурено сирене – краве и овче. Производствената дейност се извършва в с. Ситово, област Силистра.

С гарантирано качество и безопасност на произвеждания продукт мандра “Ситово” е желан партньор на вътрешния и външния пазари. Постоянният качествен контрол прилаган от постъпването на суровото краве и овче мляко, пред целия процес на производство до крайния продукт – бяло саламурено сирене го правят неизменен и предпочитан продукт на българската трапеза.

Преработвателно предприятие с.Ситово изкупува краве и овче мляко от лицензирани млекоприемателни пунктове в области Шумен, Търговище, Русе и Силистра, преработка на суровината в цех “Бяло саламурено сирене” намиращ се в с. Ситово, общ. Ситово, обл. Силистра. Произвежда на Бяло Саламурено Сирене – краве и овче, кисело мляко – 3,6%, кашкавал и айран.

Предприятието работи по внедрена система “Добри производствени практики” и е в процес на въвеждане на НАССР-система и EN ISO 9001:2000.

Предприятието непрекъснато усъвършенства и доразвива своята материално-техническа база, допълва и разширява своята асортимента листа.

Карта на обекта