ScreenHunter_66-Feb.-11-10.222
Варна, Бул. Мария Луиза 9
052605135

Фирма ЕТ ДЕСИ – СВЕТЛА СИМЕОНОВА се занимава с производство и реализация на непреработена, растителна и животинска селскостопанска продукция.

Карта на обекта