ScreenHunter_7912-May.-16-22.16
област Добрич, с. Фелдфебел Денково
0887919592

Фирма ДАВИД ДЖАВИТ БЕЙТУЛА развива своята дейност в областта на селското стопанство.
Специализирана е в животновъдството.
Отглежда се едър рогат добитък.
В момента фирмата разполага с около 503 броя дойни крави.
Фирмата извършва търговия с мляко и млечни продукти.

ScreenHunter_7911 May. 16 22.15

Карта на обекта