ppokЕТ ДАВИД – ДЖАВИТ БЕЙТУЛА развива своята дейност в областта на селското стопанство. Специализирана е в животновъдството. Отглежда се едър рогат добитък. В момента фирмата разполага с около 503 броя дойни крави. Фирмата извършва търговия с мляко и млечни продукти.