ЕРАТО СИК ИВАНОВ, СТАНЧЕВА И СЪДРУЖИЕ

ScreenHunter_20217 Mar. 11 13.50Чирпан, ул. Крайна 12
0887743679, 0888803101
eratosik@abv.bg

http://www.eratosik.com

 

СД Ерато СИК- Иванов, Станчева и съдр. е основана и регистрирана на 05.10.1990 година с трима съдружници. Базата на фирмата се намира в село Медово, общ. Братя Даскалови.

Продукти

Отглежданите култури са пшеница и слънчоглед. Фирмата отглежда също трайни насаждения – маслодайна роза и овощни градини със синя слива, череша и праскова.

Дейности

През 2008 година СД Ерато СИК- Иванов, Станчева и съдр. изгражда и отваря врати на модерна и съвременна Агроаптека нахождаща се в село Братя Даскалови, общ. Чирпан.Агроаптеката предлага голямо разнообразие от препарати за растителна защита, семена и торове.

Постижения

Тона произведени зърнени култури
Декара обработвана земя
Дейност 3
Дейност 4

 

Related Posts