ScreenHunter_24752 Jul. 18 13.45
Исперих, ул. Валентина Терешкова 4
0887444112
lzem@abv.bg
Фирмата ЕЛ ЗЕМ ИСПЕРИХ ЕООД е регистрирана през 2008 година, със седалище и адрес на управление град Исперих.

Дружеството развива своята основна икономическа дейност в отрасъл Селско стопанство.

Фирмата е сред основните арендатори в област Разград, приоритетно в общините Самуил и Исперих.

Компанията работи предимно в землищата на следните населени места:

- Белинци
- Бърдоква
- Вазово
- Голям Поровец
- Делчево
- Духовец
ScreenHunter_24752 Jul. 18 13.52- Драгомъж
- Исперих
- Йонково
- Конево
- Китанчево
- Къпиновци
- Лъвино
- Лудогорци
- Печеница
- Малък Поровец
- Райнино
- Подайва
- Яким Груево
- Свещари
- Средоселци
- Старо селище
- Тодорово
- Кара Михал
- Богданци
- Владимировци
- Ножарово
- Хърсово
- Завет

ЕЛ ЗЕМ ИСПЕРИХ ЕООД се е наложила на пазара, като предпочитан партньор и се радва на доверие от страна на клиентите.

УПРАВЛЕНИЕ

Управител и едноличен собственик на капитала е господин АТАНАС ИВАНОВ СТАНКОВ.

Карта на обекта