ScreenHunter_66-Feb.-11-10.2231
Севлиево, ул. Стефан Караджа 33
088763660
lysi_74@abv.bg
ЕКО ЧИФЛИК РОСИЦА се занимава с производство на селскостопанска продукция, вътрешнотърговска и външнотърговска дейност със селскостопански и промишлени стоки.

Карта на обекта