ScreenHunter 3781
гр. Асеновград, ул. Изток 6А
0887770185

 

Фирма ЕКО МИЛК 99 работи в областта на животновъдството, на териротията на град Асеновград.

ЕКО МИЛК 99 се занимава с отглеждането на дребен рогат добитък. ЕКО МИЛК 99 притежава стопанство от овце и кози.

- Овцевъдството осигурява – месо, мляко и вълна.

- Отглеждането на кози се извършва основно за добив на козе мляко.

Карта на обекта