ZM_preporachana

ppokЕКО – АСОРТИ 05  се намира в с. Мечкарево, Сливен. Фирмата стартира със зърнопроизводство през 1991г. и месодобив и месопреработка през 1995г. След преминаването през няколко етапа на развитие понастоящем производствената дейност се извършва от “Еко-Асорти-05″ ЕООД с управител Петър Байчев.