ppokЕКО АГРО АД развива своята дейност в област Добрич. Занимава се с производство на селскостопанска продукция, отглеждане на зърнени растения и маслодайни семена.

Related Posts