ScreenHunter_201 Feb. 25 10.33Екотекника ЕООД

Основната дейност на Екотекника е реализиране на екологични проекти, стопанисване на гори и производство на висококачествени дървесни пелети и екобрикети. Фирмата е най-големият собственик на гори в България, един от основателите на Българска Технологична Платформа на Горския Сектор представляваща Forest based Sector Technology Platform.