1352129637_evrovruhlogo
Стара Загора, кв. Индустриален
042623226, 042623907; 0888202622
ekarisaj@mail.orbitel.bg
http://www.eurotop-bg.com/
Eurotop-02През 2004 година е отворена първата лицензирана кланица в България за износ на птичи продукти, пуйки и зайци за всички европейски страни.

Птицекланица “Евровърхът” е част от “Екарисаж – Загоре” АД, гр.Стара Загора.

Птицекланица “Евровърхът” е единствена в България с комбинирана линия за клане на пилета, кокошки, пуйки и зайци.

Капацитетът на линията за клане е 2000 пилета/ час или 800 пуйки/час.Eurotop-10

Птицекланица “Евровърхът” е единствената по рода си в България с въздушно обдухване и охлаждане на птиците.

Предлага изцяло и само натурална продукция.

“Екарисаж – Загоре” АД отглежда собствени родителски стада, разполага със собствени люпилни и производствени халета за отглеждане на пилета и пуйки бройлери.

Карта на обекта