edinstvo_2006
Добрич, ул. България 1, ет. 7, офис 712
058600425, 0889522561

Единство 2006 е фирма, регистрирана със седалище и адрес на управление град Добрич. Тя се развива с основна дейност, насочена в областта на селското стопанство.

Компанията е специализирана в отглеждането и търговията със зърнени култури. За целта фирмата ScreenHunter_709 Apr. 28 11.24обработва собствени и наети земеделски земи в района на общината.

Площите са засети предимно от зърнени култури и маслодайни семена.
Произведената, от дружеството продукция е с гарантиран произход и изключително високи качества.

За това благоприятстват модерните технологии, както и на благоприятните почвени и климатични условия. В технологията на производството фирмата използва висококачествени семена и безвредни за човека и крайната продукция, препарати за растителна защита.

Освен това, във фирмата работят специалисти – агрономи, притежаващи богат опит в бранша. Те следят за протичането на всеки етап от обработката на масивите.

Основните култури, които отглежда, и с които търгува фирмата са:

- царевица
- пшеница
- слънчоглед
- рапица.

Фирма Единство 2006 е сред утвърдените производители на зърнени култури. Тя е добре позната и предпочитана компания, от множество доволни партньори и клиенти.

Карта на обекта