ScreenHunter_7902-May.-16-21.35
Несебър, обл. Бургас, ул. Дюни 21
055443383, 055442669
dlsnesebur@uidp-sliven.com
http://www.nesebarhunt.com

ДЛС Несебър е разположено по най – източните склонове на Стара планина ( Еминска Стара планина) и хълмистите райони на юг от нея. Намира се на 400 км. от София, като най – близките летища са в Бургас (на 40 км) и Варна (на 80 км). Характерни са плоските била с надморска височина 450 м и стръмните дерета, които предлагат средно тежки ловни маршрути.

Действащите лесо и ловоустройствен проекти са от 2009 г. Ловното стопанство е с площ 37160,3 ха. като държавна горска територия е 13397,8 ха. Средногодишното ползване в ДТГ е 26465 куб.м. стояща маса с клони. Предвидени площи за залесяване през десетилетието – 12,9 ха.

ScreenHunter_7903 May. 16 21.49

Разсадниково производство – Държавно ловно стопанство – Несебър има дългогодишна традиция в разсадниковото производство. Стопанството разполага с два разсадника: – Порой и Поморие.

В тях можете да откриете голямо разнообразие от горски и декоративни фиданки и храсти за засаждане в дворове и паркове, за създаване на нови гори, за рекултивация на терени, за крайпътни залесявания. Фиданките в разсадниците са отглеждани без използване на торове, без лагеруване в парници, в почва, а не в торфена смес.

Основните видове дивеч са: благороден елен, елен лопатар, дива свиня и сърна.

Среден годишен отстрел:
В стопанството средногодишно се отстрелват: 3 благородни елена 7 – 9кг.; 1 елен лопатар 2 – 2,5кг.; 80 диви свине 15 – 25см.; 3 муфлона – 60 – 80см.

ScreenHunter_7907 May. 16 21.52

Сред най – добрите трофеи, добити тук са:

Дива свиня – 123,00 по CIC;
Сърна – 123,55 по CIC;
Благороден елен – 220,47 по CIC;
Елен лопатар – 157,86 по CIC;
Муфлон – 196,80 по CIC.

ДЛС Несебър разполага с ловен дом Горска барака с 5 стаи и 1 апартамент – 12 легла и механа, ловен дом Несебър – 9 стаи и 3 апартамента – 25 легла; ловен дом Калината с 2 стаи – 4 легла и механа и ловни заслони – Кору чешма и Козлука.

Ловното стопанство притежава богата природна и трофейна сбирка. Наред с ловните емоции предлага и туристически маршрути до световноизвестния морски курорт Слънчев бряг, Еминска Стара планина и старинния Несебър, включен в листата на ЮНЕСКО.

Най чести контакти в работата си имаме с ЮИДП Сливен, РДВР – Бургас, РДГ- Бургас, ОУПБЗН – Бургас, ОбСЗГ – Несебър и Поморие.

Карта на обекта