Национален земеделски регистър

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]ScreenHunter 1812[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text] Шумен, ул. Л. Каравелов 28 А
054800464
dgs.shumen@dpshumen.bg
http://www.dpshumen.bg[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”25″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Държавно горско стопанство – Шумен е разположено в източната част на Дунавската равнина и заема южните краища на Лудогорието. Общата площ на държавните горски територии, включени в района на дейност на СИДП ДП – Шумен, е 287 892 ха, като залесените горски територии възлизат на 94 % с площ от 271 222 ха. Общият запас на дървостоите възлиза на 36 млн.куб.м, като средногодишното ползване на дървесина от държавните горски територии е 520 хил.куб.м. Предприятието разполага и с 9 горски разсадника, от които 2 са с национално значение. Броят на произведените фиданки възлиза на  2,5 млн. Предприятието управлява държавните горски територии в четири административни области – Шумен, Варна, Добрич и Търговище.

dgs_shumenПо лесоустройствен проект /ЛУП/ 2002 година:

– Държавните горски територии – управлявани и стопанисвани от

ДГС – Шумен са 14761 ха.

Те са разположени на територията на Община Шумен и Община Хитрино.

– Основни дървесни видове, които дават облика на естествената

растителност са габър 19 % и цер 17.1 %. Със значително участие са черния бор 9.5 % , акация 8.5 %, келяв габър – 8.6 %, сребролистна липа – 8.8 % , благун – 2.3 %, бук и други.

– Средногодишно ползване на дървесина от ДГТ (държавни горски територии): 24 987 куб. метра лежаща маса.По категории дървесина преобладаващи са: дърва – 52.3 % и средна строителна дървесина – 30 %.

– Обособен е държавен ловен района Ивански с ловна площ

1515 ха и 24 ловностопански района на ловните дружини, обединени в две ловни сдружения ЛРД – Сокол – Шумен град Шумен и ЛРД В.Преслав град В.Преслав. Общия брой на ловците е 1013 броя.

-Запасите на основните видове дивеч към 2011 година са както следва: благороден елен – 184 броя, сърна – 421 броя, дива свиня – 241 броя, заек – 10710 броя.

– ДГС – Шумен разполага с горски разсадник Салманово село Салманово с възможност за производство на 2000000 семенищни фиданки, топола и пикирани фиданки.

В обхвата на дейността на ДГС – Шумен и непосредствено до гр.Шумен се намира по – голяма част от природен парк Шуменско плато- 3024.4 ха, както и резерват Букака – съхраняващ гори от Мизийски бук. На територията на парка се намира Мемориален комплекс Създатели на Българската държава и археологически резерват Стария град.

Седалището на ТП ДГС Шумен е в град Шумен , ул.Любен Каравелов 28 а.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”25″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_gmaps type=”m” zoom=”14″ bubble=”1″ title=”Карта на обекта” link=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2904.9299289191404!2d26.92229941548543!3d43.273843779136136!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x40a58a60ba4f7663%3A0xfb75b1499e8f4687!2z0YPQuy4g4oCe0JvRjtCx0LXQvSDQmtCw0YDQsNCy0LXQu9C-0LLigJwgMjgt0JAsIDk3MDAg0KjRg9C80LXQvQ!5e0!3m2!1sbg!2sbg!4v1456226888282″ size=”350″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][dt_gap height=”25″][/vc_column][/vc_row]

Related Posts