ScreenHunter 4360
гр. Дупница, ул. Лоза 2
070150838, 0878944967

 

ScreenHunter 4361ДУПНИШКО ЛОВНО – РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО – гр. Дупница е дружество с нестопанска цел.

Целта на ДУПНИШКО ЛОВНО – РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО – гр. Дупница е:

- Възпитание на членовете си в любов към Отечеството и родната природа.
- Опазване и видово обогатяване и увеличаване на дивеча и рибата.
- Охрана, стопанисване и ползване на дивеча и рибата.
- Създаване на оптимални условия за упражняването и развитието на ловния и риболовния спорт.
- Повишаване на екологичната, ловната и риболовната култура на членовете си.
- Популяризира природозащитните и демократичните идеи и принципи на организацията.
- Възпитание и развити отношения на другарство, важение, взаимопомощ и етичност между членовете си.
- Формиране чувство на непримиримост към закононарушенията и бракониерството и оказване съдействие на правозащитните органи.
- Защита интересите на членовете си.

 

   Ловностопански райони на сдружението:

ПЛСР Баланово
ПЛСР Бистрица
ПЛСР Бобошево
ПЛСР Върбовниците
ПЛСР Джерман
ПЛСР Долистово
ПЛСР Драгодан
ПЛСР Дяково
ПЛСР Колош
ПЛСР Коркина
ПЛСР Кочериново
ПЛСР Мламолово
ПЛСР Пастра – Падала
ПЛСР Рила
ПЛСР Сапарева баня
ПЛСР Смочево
ПЛСР Спартак-Крайници
ПЛСР Стоб
ПЛСР Тополница
ПЛСР Усойка
ПЛСР Фролош
ПЛСР Цървище

Карта на обекта