ScreenHunter_66-Feb.-11-10.22
Сандански, ул. Станке Димитров 4
074622933
benicheva_tb@yahoo.com
Фирма ДОСА ПЛОД се занимава с:

- отглеждане на лозови, овощни и други трайни насаждения,
- земеделие,
- селскостопанско производство,
- изкупуване и преработка на селскостопанска продукция,
- вътрешна и външна търговия,
- складова и спедиционна дейност,
- търговско представителство и посредничество.

Карта на обекта