ScreenHunter_66-Feb.-11-10.2231
Ловеч, ул. Търговска 129, вх. А, ет. 1, ап. 1
0879028053
standart1954@abv.bg
ScreenHunter_1468 Oct. 16 13.36Фирма ДОНИКА 2011 се занимава с:

  •  селскостопанска дейност
  •  производство на непреработена растителна и животинска продукция
  •  отглеждане на патици за угойка
  •  производство на дроб и месо за износ.

Карта на обекта